توضیحات

این سالن غذاخوری در خیابان حافظ واقع شده است.