توضیحات

پروژه ی مجتمع تجاری آفتاب ۲بزرگترین پروژه ی تجاری اداری گرگان است بزرگترین چالش هر مجتمع تجاری نمای پروژه است که این چالش باید به گونه ای حل می شدکه توان رقابت با تمامی پروژهای منطقه رامی داشت

سبک:کلاسیک

سال ساخت:۹۵-۹۶

مکان: گرگان

مساحت :۲۰۰۰۰مترمربع

کاربری:تجاری اداری