توضیحات

کارفرما : جناب آقای تهرانی

در این بخش از مراحل مختلف طراحی و اجرا پروژه تصاویر و ویدیوهایی وجود دارد.

نقشه ها و دیتیل های اجرایی مربوط به پروژه به صورت بخش بندی شده برای استفاده کارفرما و همچنین به همراه توضیحات مربوطه برای اجرا کاران در این بخش قرار داده شده است.

در این بخش از پروفایل با توجه به قراردادی که فی مابین “استودیو معماری دگردیسی” و مشتری بر اساس بسته طراحی انتخاب شده، منعقد گردیده است واقعیت مجازی پروژه قرار گرفته است.

برای آنلاین دیدن پروژه خود به این بخش مراجعه کنید تا بتوانید از راه دور بر محیط کارگاه و مراحل پروژه خود نظارت کنید.