توضیحات

مراقبت از جامعه ، بزرگترين مسئوليت هر يك از ماست.مجموعه مهرآب کلیه درآمد حاصل از فروش محصولات را در سه مسير براي اعطلاي فرهنگ ،مسئوليت اجتماعي و تعهد به جامعه براي ساختن بهترين ها سرمایه گذاری می کند:

  • مسیر سبز: سرمایه گذاری در حوزه محيط زيست
  • مسیر صورتی: سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری و تشخیص سرطان بانوان
  • مسیر آبی: سرمایه گذاری در حوزه كودكان بي سرپرست و بدسرپرست.

استودیو معماری دگردیسی با الهام از اهداف و نوع بطری های شرکت آب معدنی دی دی به طراحی در خصوص غرفه این شرکت در نمایشگاه رسیده است

چگونه مي توان تجارتي برپا كرد تا جهان را جايي بهتر كند؟ دي دي پاسخ اين سوال است. دي دي تنها يك محصول نيست، مسيري پايدار و روشن بين دنياي سود شخصي و سود عمومي است.هدف ما شريك كردن جامعه در اين مسير بدون تغييري در مسير زندگي روزانه آنهاست.

  • ارتقاء مداوم و بهبود مستمر كيفيت محصولات همراه با به كار گيري نظرات مشتريان
  • كاهش و كنترل آلودگي ها محيط زيستي محصول
  • انطباق كامل با استانداردهاي ايران و جهان