توضیحات

ساختمان اداری پاسدارن با عرض بسیار کم ومحوریت طول چالشی بود برای ما وتوان حل آن ما را برآن داشت تا بتوانیم طرحی خوب  وجذابی ارائه دهیم

کاربری :اداری

مکان:پاسداران

سال ساخت :۹۵

سبک :کلاسیک